30 november

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Och därför ber vi alltid för er, att vår Gud skall anse er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron. - 2 Tess. 1:11

Tron är ett Guds verk i oss, vilket förvandlar oss och föder oss på nytt av Gud (Joh. 1:13) samt dödar den gamle Adam, gör oss till helt andra människor i hjärta, håg, sinne och alla krafter och för den Helige Ande med sig.

Tron är ett levande, ivrigt, verksamt, mäktigt ting, så att det är omöjligt, att den inte oavlåtligt skulle verka vad som är gott. Den frågar inte heller, om man skall göra goda gärningar, utan innan man frågar, har den gjort dem och är ständigt i färd därmed.

Men den som inte gör sådana gärningar, han har ingen tro, han famlar och ser sig omkring efter goda gärningar, och vet varken vad tro eller goda gärningar är, men pratar och orerar en massa om tron och de goda gärningarna.


Logos-mappen