29 november

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. - 1 Kor. 15:54-57

Detta är en underbar, oerhörd predikan, som förnuftet inte kan fatta. Denna predikan måste tros, att Kristus lever och likväl är död men död så, att döden måste i honom dö och förlora all sin makt. Men allt detta blir predikat oss till tröst, att vi skall tro och lära, att döden förlorat all sin makt. Ty här finns, Gud vare evigt lov, en sådan människa, som döden angriper som alla andra människor och dödar. Men när döden dödar honom, måste han själv dö och uppslukas, och den av honom dödade Kristus skall evigt leva.

Såsom nu Herren Kristus har övervunnit döden, så har han också övervunnit synden. Ty till sin person är han rättfärdig men blir en syndare, eftersom han tar på sig andras synder. Detta är orsaken till att synden angriper honom. Och han, Herren Kristus, låter sig gärna angripas och bringas på korset, så att han dör, alldeles som om han själv hade syndat och förtjänat döden. Men hos honom är så stor helighet fördold under andras synder, att synden inte kan övervinna den. Så far synden iväg och råkar, liksom döden, på orätt person och blir därför kraftlös och dör i Kristi person. På samma sätt ville djävulen visa sin makt på Kristus, använde därför sin makt emot honom och ville kuva honom under sitt välde. Men han fann en större makt, som han inte kunde övervinna.

Sålunda kan vår Herre Kristus berömma sig av att på samma gång ligga under och vara övervinnare, och därför måste dessa tre väldiga fiender, död, synd och djävul läggas under hans fötter.


Logos-mappen