28 november

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Av nåd är ni frälsta. - Ef. 2:5

Nåd och gåva har olika innebörd, så tillvida som nåden betyder den Guds trofasthet och välvilja, som han i sig själv känner för oss och på vilken grund han är villig att skänka oss Kristus och Anden med hans gåvor. Detta framgår av Rom. 5:15, där aposteln talar om Guds nåd och gåva i Kristus.

Gåvorna och anden tillväxer visserligen dagligen i oss, men har ännu inte i sin fullhet kommit oss till del. Hos oss finns alltfort kvar synd och onda begär, vilka strider mot Anden, enligt apostelns ord i Rom. 7:14 ff, där han säger: "Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag köttslig, såld till slav under synden. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig."

Men nåden åstadkommer ändå så mycket, att vi räknas som helt och fullkomligt rättfärdiga inför Gud. Ty hans nåd kan inte liksom gåvorna delas och styckas, utan den upptar oss till hela vår varelse i Guds välbehag, för Kristi vår förespråkares och medlares skull och därför att gåvorna börjat ges oss.


Logos-mappen