26 november

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Tro på Gud! - Mark. 11:22

Tron är en levande och dristig förtröstan på Guds nåd, så viss att man tusen gånger kunde dö för den. En sådan förtröstan på och visshet om Guds nåd gör människan glad, frimodig och oförskräckt inför Gud och allt skapat. Detta är den Helige Andes verk i tron.

Så blir människan villig att gärna utan något tvång göra var man gott, tjäna alla, lida, vad det än må vara, Gud till behag och ära, som visat henne sådan nåd. Det är alltså omöjligt att skilja tro och gärningar åt, ja, lika omöjligt som att skilja värme och ljus från elden.

Akta dig därför för dina egna falska tankar och för allt tomt prat av sådana människor, som tror sig skickade att döma om tron och goda gärningar, fast de är stora narrar. Bed Gud, att han ger dig tron! Annars blir du utan tro till evig tid - du må tänka och sträva så mycket du vill och förmår.


Logos-mappen