25 november

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. - Upp. 3:20.

Han kommer. Visserligen kan du inte komma till honom och hämta honom till dig, han är för hög och för avlägsen. Med din möda och allt ditt påkostade arbete förmår du inte komma fram till honom. Därför skall du inte heller berömma dig som om du hade fört honom ner till dig genom din förtjänst och värdighet.

Nej, kära människa, all förtjänst och värdighet är här utesluten, och här finns från din sida inget annat än ovärdighet utan förtjänst, men idel nåd och barmhärtighet från hans sida. Här möter varandra den fattiga och den rike. Lär därför av evangeliet, hur det går till, när Gud börjar göra oss fromma, och vad som är början till vår fromhet. Början är inget annat än att din konung kommer till dig och börjar allt på nytt hos dig. Inte söker du honom, han söker dig. Du finner inte honom, han finner dig. Din tro kommer från honom, inte från dig och när han inte kommer, blir du visst utanför.

Där evangelium inte är, där är ingen Gud, utan endast synd och fördärv. Fråga därför inte, var du skall börja för att bli from. Det finnes ingen början, utom där denne konung kommer och där han blir predikad.


Logos-mappen