24 november

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Till officeren sade Jesus: "Gå, som du tror skall det ske dig." Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk. - Matt. 8:13.

Som du tror, skall det ske dig. Detta språk är mycket tröstrikt för alla dem, som vill vara kristna, ty Herren låter här allt bero av tron och säger endast: "Som du tror, så skall det ske dig." Han vill liksom säga till hövitsmannen: Inte endast i detta fall, utan också om du vill begära något ännu mer, så skall det ske dig, som du tror.

Så prisar Herren tron, som uträttar så mycket. Han vill inte allenast gärna hjälpa honom i denna sak, utan han vill också ge honom allt vad han kunde be om. Därför bör man fatta dessa ord som en allmän undervisning om tron, där det sägs till var och en: Som du tror, så skall det ske dig. Så, säger han, vill jag lära dig att rätt känna mig och att förstå, att du skall bli hjälpt om du blott tror. Ty Gud har genom sitt evangelium skänkt oss allting och har där även avmålat sig för oss. Där detta mitt ord är, vill han säga, där är mitt hjärta och min vilja, och du ser mig i mitt ord som om du skulle se mig ansikte mot ansikte.

Det är den rätta kristna tron, när du utan tvekan tror, att Kristus är en Frälsare, inte endast för de heliga, utan även för dig, ja för dig mer än för alla andra. Ty din salighet ligger inte däri, att han är en Kristus för de fromma, utan i det att han är din och för dig en Frälsare. Denna tro gör, att Kristus blir mig dyrbar och kär. På en sådan tro följer helt otvunget kärlek och goda gärningar.


Logos-mappen