20 november

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. - Rom. 3:26.

Det är därför fåfängt att tala om egen eller andra människors fromhet och helighet. Man lägger bort den gamla villfarelsen att kalla Paulus och Petrus helgon i den meningen, att de var utan synd. Men vi och alla trogna kallas helgon och heliga, därför att Kristus i vårt ställe varit helig och skänkt oss sin helighet.

Men mellan oss människor är ingen skillnad, alla är vi syndare och blir heliga genom Kristus. Den botfärdige rövaren är lika helig i Kristus som du och jag och Petrus och Paulus. Det betyder ingenting, att de gjort större verk än rövaren och du och jag, ty vi är alla av naturen syndare och behöver Guds nåd. Om några heliga begått mindre yttre, grova synder, så har de ändå, också apostlarna, ofta i sina hjärtan känt övermod, förtvivlan, Guds förnekelse och andra sådana mänskliga svagheter. Ty de har varit syndiga som alla andra människor, och Gud ensam är helig, som församlingen sjunger: "Helig, helig är Herren Gud Sebaot."


Logos-mappen