19 november

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Matt. 10:8.

Om de fromma gör gott för att uppnå himmelriket, så kommer de aldrig in, utan de hör fastmer till de gudlösa, ty de söker med falskhet sitt eget i de högsta andliga tingen där det gäller Gud själv. Guds rätta barn gör av god vilja och gärna det goda, söker ingen lön, utan endast Guds ära och vilja. De är tappra och helt redo att göra gott, även om det inte skulle finnas någon himmel eller något helvete.

Detta är tillräckligt bevisat av Kristi ord, då han säger: "Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse." Hur skulle de kunna förtjäna riket med sitt görande, då det var färdigt, innan de var skapade? Guds rike skapas inte, utan det står färdigt. Detta rikes barn blir gjorda och gör inte riket, det är, riket förtjänar barnen, men barnen förtjänar inte riket.


Logos-mappen