15 november

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Rom. 8:16

Att vi är Guds barn och kan tro, att vi är det, är den Helige Andes förtjänst. Ty det är den som tvärt emot vår känsla av ovärdighet vittnar om vårt barnaskap och gör oss vissa om det. Detta går så till, att vi känner den Helige Andes kraft, då den genom ordet verkar i oss, och vår erfarenhet överensstämmer med ordet. Ty det vet du väl, om du i ångest och nöd får tröst av evangelium och därigenom övervinner tvivel och förskräckelse, så att du kan tro, att du har en nådig Gud, och inte mer flyr för honom utan glatt kan be till honom och av honom vänta hjälp.

Detta är det rätta inre vittnesbördet, varav du kan veta, att den Helige Ande verkar i dig. Därtill ges det även ett yttre vittnesbörd, då han ger dig särskilda gåvor, andligt förstånd, nåd och framgång i din kallelse osv. Att du har lust och kärlek till hans ord, och t.o.m. med fara för ditt liv vågar bekänna det, är Andens verk. Detta sker visserligen i stor svaghet hos de heliga, men det är ändå ett visst vittnesbörd om att Herrens Ande regerar dem.

Därför bör vi inte döma efter vårt mänskliga förnuft och tycke, utan endast enligt Guds ord. Visserligen ser detta ord ringa och fattigt ut, men det är ändå lika oföränderligt och fast som Gud själv. Och då vi håller oss till detta ord, så finns ingenting, som kan anklaga, förskräcka eller binda vårt samvete.


Logos-mappen