14 november

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Det står ju skrivet: För att du skall få rätt i dina ord och vinna, när man går till rätta med dig. Rom. 3:4

Det är stor synd att vi inte ger Gud rätt i hans ord, då han säger att vi är syndare. Därför skall vi, fast vi inte fullkomligt förstår saken, dock göra Gud, som skapat oss, den äran, att vi tror hans ord. Ty han vet, vad vi är för ett verk, men vi själva vet det inte.

En krukmakares kärl, som har blivit sönderslaget, vet ju inte, att det är obrukbart, men han som har gjort det vet. Vi känner inte heller vår synd och uselhet, fastän det skulle vara nödvändigt att känna den. Därför bekänner vi: Herre, vi är leret, du är vår mästare. Då du säger, att jag är en syndare, så vill jag ge dig rätt och gärna bekänna den synd, som ligger förborgad i mitt hjärta, på det att du må bli funnen rättfärdig i dina ord. Jag har ju inte någonting annat än synd och död. Du är det högsta goda, men jag och alla människor är fördömelsevärda.

Så ger du Gud rätt i hans ord. Men detta blir ändå motsagt av hela världen, ja, även de heliga frestas stundom att häda Gud, då man inte när det gäller frälsningen, tar deras goda gärningar i betraktande.


Logos-mappen