12 november

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. 1 Tim. 6:12.

Kämpa trons goda kamp. Fastän du ännu inte kan känna nåden i ditt hjärta, såsom du bör känna den, utan ännu är svag i tron, så skall du ändå inte förtvivla eller lämna hela saken utan kämpa trons goda kamp. Ty satan brukar angripa oss så, att han av sitt gift gör rätt mat och läkedom och tvärtom av det hälsosamma evangeliet ett dödligt gift. Han styrker således dem som lever i synd med säkerhet och falsk tröst, men för däremot de fattiga och bedrövade samvetena in i sorg och förskräckelse just genom det, som skulle vara deras tröst och glädje.

Det är t.ex. vår största tröst mot synd och död, att Kristus burit våra synder. Men då kan satan i mitt inre inskjuta tankar sådana som dessa: Jag arma människa, jag känner inte sådant i mitt hjärta, därför har jag ingen del däri. Det kan man väl kalla att göra det rätta läkemedlet till dödande gift, att förvandla livets tankar till förtvivlan och död, ja, att av Kristus göra en djävul.

Till tröst för de svaga skall man därför även komma ihåg, att ingen ibland alla Guds heliga i detta livet kunnat fullkomligt fatta och behålla denna lära om Kristus. Den blir inte heller förkunnad för att man genast skall kunna lära sig den fullkomligt. Du är inte helt utan tro, fastän du ännu inte så grundligt fattat denna lära.


Logos-mappen