10 november

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Herre, öppna mina läppar, så skall min mun förkunna ditt lov. Ps. 51:17.

Psalmisten vill säga: Ge mig av din nåd att fritt och öppet förkunna för andra, vad jag själv lärt, nämligen att du allena förtjänar lov och pris i evighet, därför att du av idel nåd och för intet rättfärdiggör syndare. Att på detta sätt offentligt bekänna Herrens namn och tala om hans nåd, det är den högsta dygd. Därför försöker djävulen på alla sätt hindra en sådan bekännelse.

Hur svårt det är att ge Gud detta tackoffer, som han fordrar av oss, det visar David då han säger: "Herre, upplåt mina läppar." Kunde vi med våra lekamliga ögon se satans list, skulle vi lätt förstå orsaken, varför David ber på detta sätt. Det finns många orsaker till att våra läppar tillsluts, såsom livsfara, ära och gods, egennytta och njutningslystnad.

Ja, de hinder, genom vilka satan vill tillsluta våra läppar och förta bekännelsen av Herrens namn, är otaliga, det har jag själv erfarit. Dock har Herren alltid gjort mig frimodig och upplåtit mina läppar, då hans ära fordrade det.


Logos-mappen