9 november

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 1 Tess. 4:16.

Hur skall det ske, när överängelns röst och Guds basun skall ljuda och Kristus på samma gång skall komma? I ett nu skall de döda uppstå, men vi, säger aposteln, som då lever och är kvar på jorden, vi skall i samma ögonblick bli förvandlade och tillsammans med dem bortryckta på skyar i luften Herren till mötes, och så skall vi alltid få vara hos Herren.

Det är korta och enkla ord, men vem kan utsäga, vad som ligger bakom dem. Envar får betänka dem flitigt och låta dem vara sin tröst i allehanda anfäktningar, i synnerhet i dödsnöd. Då äntligen skall vi inte mera frestas, utan bli frälsta från allt ont. Sorg, gråt, lidande, smärta, död, skall inte mera vara till, inte heller någon synd bo i vårt kött, utan vi skall bli helt rensade från all orenhet, från alla onda lustar och begär.

Här kanske någon frågar, huruvida även de ogudaktiga skall uppstå. Svar: lika väl som de gudfruktiga. Ty Kristus är en domare över levande och döda, de må vara goda eller onda, rättfärdiga eller gudlösa. Men endast de trogna, de som avsomnat i Kristus, skall den outsägliga nåden och härligheten tilldelas, att de blir införda i det nya och eviga Jerusalem med Kristus, deras brudgum, i en dräkt, härligare än allt vad världen har. De ogudaktiga däremot, som dör i sin otro, skall inte bortryckas på skyar upp i luften Herren till mötes, utan bli kvar här nere och höra sin dom: "Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar." Matt. 25: 41.

Så blir alltså de ogudaktiga uppväckta lika så väl som de trogna. De trogna uppstår till liv, men de ogudaktiga uppstår till dom.


Logos-mappen