8 november

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Joh. 14:15.

Hur får man denna kärlek?

Så fördärvat är människans hjärta, att det inte kan älska, förrän det erfarit någon välgärning. När Gud därför under gammaltestamentlig tid umgicks med människorna, så älskade de honom inte. Då tänkte Gud: Jag måste umgås så vänligt med dem, att de börjar älska mig. Då tog han sin älskade Son, skickade honom ned till vår syndiga jord, till vår synd och vårt elände och utgöt sin barmhärtighet ända till botten. Nu är allt vad han har vårt. Han är vår käre Fader och överser så med vår svaghet, att vi tvingas att vända hela vårt hjärta och vår kärlek till Gud och handla med vår nästa så, som Gud gjort med oss.

På detta sätt håller vi då Guds bud av hjärtat, med håg och lust. Vi har då inga andra gudar. Vi åkallar hans namn och prisar endast det. Vi låter Gud råda, han får ge vad han vill så är vi stilla. Därmed håller vi då den förra tavlans bud. Sedan är vi även vänliga och ödmjuka mot var man, ärar fader och moder, tjänar nästan med lust och kärlek och tänker så: Jag vill göra mot min nästa så, som Gud gjort med mig.


Logos-mappen