4 november

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte, de som drivit vilse förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp. Hes. 34:4.

"Det sårade förband ni inte". En sårad kristen är inte blott svag och stapplande utan också plågad, så att han liksom blivit helt handikappad. Det kan gå så långt, att man faller i uppenbar synd och förnekar evangelium, liksom Petrus då han förnekade Kristus. Om någon därför förgår sig så, ja, t.o.m. blir helt kullkastad, så skall du ändå inte förskjuta honom, så som om han alls inte skulle höra till Kristi rike. Ty du måste låta det förbli så, att idel rik nåd och barmhärtighet härskar i Kristi rike. Han vill hjälpa alla dem som känner sin jämmer och nöd och som gärna vill komma ur den.

Det är alltså ett rike fyllt med tröst och han är en huld och vänlig herde, som lockar varje människa att komma till sig. Detta allt sker genom evangelium. Därmed skall man stärka de svaga och förbinda de sårade, ty det är ett sådant ord, som tjänar till allting för ett svagt samvete. Det ger tröst, så att ingen behöver förtvivla, huru stor syndare han än må vara.

Därför är Kristus allena den gode herden, som helar allehanda sjukdomar, hjälper och åter upprättar dem, som fallit. Den, som inte gör det är ingen herde.


Logos-mappen