3 november

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


"Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna." Matt. 9:2.

Härmed är angivet, att allt i det andliga riket är och skall vara idel syndernas förlåtelse. Därför skall man också flitigt lära, vad syndernas förlåtelse är. Det är snart utsagt, detta ord "syndernas förlåtelse". Ja, om det skulle vara gjort med ord och tal, men när det gäller blodigt allvar, så vet man ingenting därom. Ty det är en stor sak, som jag skall fatta och tro med hjärtat, att alla mina synder är förlåtna och att jag genom en sådan tro är rättfärdig inför Gud.

Detta måste vara en underlig rättfärdighet, helt annan än alla juristers och visas och klokas rättfärdighet i denna världen. Ty dessa säger allesamman: rättfärdigheten måste finnas i människans hjärta, som en qualitas (en viss beskaffenhet hos själen) måste den ingjutas där. Men detta evangelium lär oss, att den kristna rättfärdigheten inte är allehanda ting i människans hjärta och själ, utan det vill lära oss, att vi blir rättfärdiga och förlossade från synderna genom syndernas förlåtelse.


Logos-mappen