1 november

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Matt. 25:40.

Käre Herre Gud, hur blinda är vi inte, som inte tar en sådan kärlek till hjärtat! Vem hade kunnat tänka ut, att Gud själv skulle nedlåta sig så djupt, att han tar till sig allt vad vi gör mot de fattiga och nödställda, som hade det gjorts mot honom? Sålunda är världen full av Gud. På alla gator och vägar, framför din dörr finner du Kristus. Stirra inte in i himmelen och säg: "Kunde jag en gång få se vår Herre Gud, så vill jag göra honom alla möjliga tjänster." Du ljuger, säger Johannes, när du säger, att du älskar Gud, och hatar din nästa, som du ser lida nöd inför dina ögon. (1 Joh. 4:20.)

Hör, eländiga människa, vill du verkligen tjäna Gud? Du har honom i ditt hus, i ditt husfolk och dina barn. Lär dig att rätt frukta Gud och förtrösta på honom allena. Trösta bedrövade, sjuka grannar. Hjälp dem med dina ägodelar, din klokhet och skicklighet.

"Giv nu noga akt", säger Herren, "jag vill vara dig alldeles tillräckligt nära i varje nödställd människa, som behöver din hjälp och din ledning. Då är jag mitt ibland er. Du kan varken göra litet eller mycket för din nästa utan att du har gjort det mot mig själv. Inte ens en bägare kallt vatten skall förgäves räckas, du skall få tusenfaldig frukt, inte för din gärnings skull, utan därför att jag har sagt dig det".

Logos-mappen