27 oktober

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Rom. 7:18.

Måste Paulus tala så om sitt kött, så vill inte heller vi vara bättre eller heligare. Att vi likväl inte känner det, är så mycket värre, ty det är ett tecken på att det är ett spetälskt kött som ingenting känner, fastän sjukdomen griper omkring sig och fräter vidare. Men som sagt, är du på detta sätt alldeles död, så tro ändå Skriften, som uttalar domen över dig. Och kort sagt, ju mindre du känner din synd och brist, desto större orsak har du att gå åstad för att söka hjälp och botemedel.

För det andra, se dig omkring, om du är i världen, eller om du inte vet det, så fråga dina grannar. Är du i världen, så tänk inte, att du skall gå fri från synd och nöd. Ty börja endast att låta människorna förstå, att du vill tro och förbli i evangelium, och se efter, om ingen visar sig fientlig mot dig och gör dig ont, orätt eller våld och därtill ger dig anledning till synder och ogudaktighet. Har du inte erfarit det, så låt Skriften säga dig det. Ty världen får för allt dylikt pris och beröm.


Logos-mappen