26 oktober

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Stora ting har den Mäktige gjort med mig och heligt är hans namn. Luk. 1:49.

Med dessa ord tar Maria all makt och kraft från alla skapade ting och ger dem åt Gud allena. Det är en stor djärvhet att våga med ett enda ord göra alla mäktiga maktlösa, alla kraftiga kraftlösa, alla visa till dårar, alla beprisade till skam och endast ge Gud ensam all makt, vishet och berömmelse. Ty ordet "den mäktige" betyder så mycket som: Det är ingen, som gör något, utan Gud allena verkar allt i alla, och allt vad alla skapade varelser utför är Guds verk. Vi bekänner ju: "Jag tror på Gud Fader, den allsmäktige."

Allsmäktig är han i den meningen att han utför allt endast genom sin egen kraft. Denna sanning innefattar mycket, den nedslår på en gång all högfärd, övermod, berömmelse, falsk förlitan och den upphöjer endast Gud. Detta är lätt sagt men svårt att tro och tillämpa i livet. Ty de, som övar sådant i sitt liv, är ganska fridsamma, lugna, enfaldiga människor, som inte berömmer sig av det de gör. Ty de vet väl, att det de gör inte är deras verk utan Guds.


Logos-mappen