24 oktober

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Matt. 6:24.

Ni kan inte tjäna Gud och Mammon. Tonvikten ligger här på det lilla ordet tjäna. Att ha penningar, gods, hustru och barn, hus och gård är inte synd, om du inte låter det bli din herre utan låter det tjäna dig, så att du är herre över det.

Gud vill, att vi inte skall tjäna penningar och gods i snålhet och omsorg, utan att vi skall arbeta och överlämna omsorgen åt honom. Den som tjänar, han är ju dräng och äger inte godset, utan godset har makt över honom. Han får ju inte bruka det när han vill, och han kan inte heller tjäna andra med det. Men är han herre över godset, så tjänar godset honom.

När han då ser en, som inte har någon rock, så säger han till sina penningar: Där finns en fattig, naken man, som inte har någon rock, där ligger en sjuk, som inte har någon dryck att läska sig med, kom fram herrar småpengar, vi måste hjälpa honom. De som handlar så med sitt gods, de är herrar över sitt gods och sina ägodelar. Och detta gör visserligen alla rätta kristna. Men Paulus kallar girigheten avgudadyrkan, och Kristus kallar den mammontjänst. Om du nu skall välja den Herre, du skall tjäna, är det då inte mycket bättre att välja levande Gud än döden.

Var då helt och hållet min, säger Herren, eller lämna mig helt.


Logos-mappen