22 oktober

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 2 Mos. 20:8.

 Hur går nu sådant helgande till? Inte så att man sitter sysslolös i spisvrån och endast avhåller sig från grovt arbete, inte heller så att man pryder sig i huvudet och sätter på sig sina bästa kläder, utan så att man betraktar Guds ord och övar sig däri.

 Vi kristna bör visserligen alltid hålla sådan vilodag och öva idel heliga verk, det vill säga dagligen umgås med Guds ord och bära det med oss i hjärta och mun. Men eftersom vi inte alla har tid och lägenhet, måste vi använda några timmar i veckan för de unga eller åtminstone en dag i veckan för hela menigheten, för att man då skall bekymra sig endast om Guds ord och sysselsätta sig med de Tio buden, Tron och Fader vår, så att hela vårt liv och vårt umgänge skall rätta sig efter Guds ord.

Närhelst än detta ord används och övas, så hålls en rätt vilodag. Är detta inte fallet, så förtjänar den dagen inte att kallas kristen vilodag. Ty vila och gå sysslolösa kan också de ogudaktiga mycket bra, som ju också hela svärmen av våra präster står i kyrkan, sjunger och ringer utan att därför helga någon vilodag, ty de predikar och övar inte något Guds ord utan lär och lever fastmer tvärtemot detsamma.


Logos-mappen