21 oktober

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.

 

Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Tit. 2:14.

Kristus har utgivit sig själv för våra synder. De där små orden för våra synder, för oss, dem skall du noga betrakta och tänka efter, hur mycket de innebär. Dessutom skall du vänja dig vid att med fast tro omfatta det ordet: för mig utgiven, och tillämpa det på dig själv, och utan tvivel tro, att också du är bland dem, som avses med orden: för mig och oss utgiven.

Likaså skall du hålla det för visst och sant, att Kristus inte endast älskat Petrus, Paulus och de andra apostlarna och profeterna och utgivit sig själv endast för dem, utan du får också tro att denna nåd även angår oss och lika väl kommer oss till godo som dem. Ty likasom vi inte kan neka, att vi allesammans är syndare, och måste bekänna, att Adam genom sin synd fördärvat oss alla och gjort oss till Guds fiender, och att vi således är skyldiga till att Guds vrede och dom, och den eviga döden drabbar oss — likaså kan vi inte heller förneka, att Kristus har dött för våra synder, för att han genom sin död skulle göra oss rättfärdiga. Alltså har han sannerligen dött, inte för att göra dem rättfärdiga, som förut var det, utan för att han skulle hjälpa fattiga syndare, så att de skulle bli rättfärdiga, Guds vänner och kära barn samt arvingar till de himmelska ägodelarna.

Då jag känner och bekänner, att jag är en syndare för Adams överträdelses skull, varför skulle jag inte också säga att jag blir rättfärdig för Kristi skull. Jag hör ju, att han har älskat mig och utgivit sig själv för mig.


Logos-mappen