18 oktober

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.

 

Ty er gäller löftet och era barn. Apg. 2:39.

Att barndopet behagar Kristus väl, framgår med tillräcklig tydlighet av hans eget verk, därför att Gud bland dem, som så blivit döpta, helgat många och givit dem den Helige Ande. Och ännu i dag är de många, hos vilka man både av deras lära och deras liv märker, att de har den Helige Ande. Det är ju också givet åt oss att kunna utlägga Skriften och känna Kristus, vilket inte är möjligt utan den Helige Ande.

Om däremot Gud inte godkände barndopet, så skulle han inte åt någon, som döpts på detta sätt ge sin Helige Ande eller någon hans gåva. Korteligen, då skulle från äldsta tid intill denna dag ingen människa på jorden ha varit en kristen. Då nu likväl Gud bekräftar dopet genom att ge sin Helige Ande — så som man väl märker hos somliga fäder såsom S:t Bernhard, Gerson, Johan Hus och andra — och då den heliga kristna kyrkan skall bestå ända till världens slut, så måste våra motståndare bekänna, att barndopet behagar Gud väl. Ty Gud kan ju inte vara i strid med sig själv eller vara medhjälpare till lögn och bedrägeri, inte heller ge sin nåd och sin Ande till att befrämja sådant.

Detta är nära nog den bästa och kraftigaste bevisning för de enfaldiga och olärda. Ty man skall ändå aldrig kunna ta ifrån oss eller omkullkasta denna artikel: "Jag tror på en helig, kristlig kyrka, de heligas samfund" o.s.v.


Logos-mappen