16 oktober

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.

 

Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. 1Kor. 15:22.

Dessa ord bör man omfatta med stark tro. Man bör skriva dem i sitt hjärta med bokstäver så höga som himmel och jord. Man skall inte höra eller veta om någon annan sanning än denna. Ty om vi sant skulle tro den så skulle vi både leva och dö med glädje.

Ty denna tro skulle lära oss, att Kristus inte uppstod endast för sin egen skull utan för oss. Även vi är inbegripna i hans uppståndelse och genom densamma skall vi uppstå och leva med honom för evigt. Och detta är så visst, som om det redan hade skett, fastän det ännu är förborgat och inte uppenbarat.

Och så skarpt skall du hålla ögat fäst på denna sanning, att du inte ser något annat i himmelen eller på jorden. När du ser en kristen dö och bli begraven och du inte har för dina ögon annat än ett lik, så skall du dock i tron se en annan bild, inte en grav och ett lik, utan idel liv, en ny, levande, salig människa.


Logos-mappen