15 oktober

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.

 

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Fil. 4:4.

Hur skall jag komma ifrån ett ont samvete och kunna fröjda mig i Gud?

Svar: Då skall du inte börja med några gärningar utan du skall omfatta Gud i Kristus och tro evangelium som säger till oss, att Kristus är utgiven för att han skall bära våra synder och vara vår medlare och förespråkare hos Gud. Endast genom Kristus och Kristi gärningar har vi syndernas förlåtelse, Guds nåd och ett gott och rent samvete.
På en sådan tro följer då kärlek, frid och fröjd, tack och lov. Människan ser då i Gud sin käre Fader, som handlar nådefullt med henne och som utan all hennes förtjänst utgjuter sin godhet över henne.

I en sådan fröjd är ingen fruktan för död eller helvete utan en glad tillförsikt till Gud och hans godhet. Därför kallas det fröjd i Herren, inte glädje över silver eller guld, inte över mat eller dryck, inte över hälsa eller krafter, inte över konst eller visdom, inte över makt eller ära, inte över vänskap eller gunst, ja, inte ens över goda gärningar eller helighet, ty allt sådant är en bedräglig och falsk fröjd, som aldrig tillfredsställer hjärtat. Men att fröjda sig i Herren, det är ätt förlita sig på honom, såsom på en nådig Fader. En sådan fröjd föraktar allt, som inte är Herren Gud själv.

Gläd er alltid i Herren. Därmed syftar han på dem, som fröjdar sig i Gud, lovar och tackar honom, när det går dem väl, men när det går dem illa, så är det slut med fröjden. Men så säger inte David, Ps. 34:2: Jag vill alltid välsigna HERREN, hans lov skall ständigt vara i min mun. Därtill har han även god orsak, ty vem kan göra sorg eller skada åt en människa, som har en nådig Gud? Synden kan inte göra honom något, inte döden heller, inte heller helvetet. Såsom David sjunger: Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav de tröstar mig. Ps. 23:4.


Logos-mappen