13 oktober

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.

 

Var alltid glada. 1 Tess. 5:16.

Här ser du, hur nödvändig tron är. Den gör att allting känns lätt och ljuvligt, som martyrernas historia utvisar. Utan tron blir allting svårt och bittert, om du så skulle äga all världens lust och fröjd.

Här säger då somliga: Ja, om jag nu bara visste, att det inte är min dårskap eller djävulen som fört mig dit, där jag nu är, utan jag kunde vara viss, att Gud själv gjort det, då skulle även jag vara glad.

Svar: Detta är ett dåraktigt tal som vittnar om brist på tro. Säger inte Kristus, att inte ens en sparv faller till jorden vår Faders vilja förutan, och att våra huvudhår är räknade? Om du därför står i omständigheter, som inte i sig själva är synd, om du än genom synd och dårskap kommit i dem, så skall det ändå inte misshaga Gud. Ty han fördömer endast själva synden.

Om du därför har en syssla, som inte är synd, så behagar den Gud; uppför dig endast väl i den. Ja, var viss om att den behagar Gud, om du än känner olust och leda. Det är Gud som låter djävulen pröva dig. Var då inte obeslutsam utan trogen.


Logos-mappen