12 oktober

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.

 

 Då frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande.
Tit. 3:5.

Fatta saken helt enfaldigt så, att dopets kraft, uppgift, gagn, frukt och ändamål är att saliggöra. Ty man döper ingen därför, att han skall bli en furste, utan, som orden lyder, för att han skall bli salig. Men att bli salig betyder, som vi vet, ingenting annat än att, förlossad från synder, död, och djävul, komma till Kristi rike och evigt leva med honom.

Här ser du återigen hur dyrt och högt dopet bör värderas, då vi därigenom vinner en sådan outsäglig skatt. Detta borde väl också visa, att det inte kan rätt och slätt vara fråga om endast vatten, ty endast vatten kunde inte verka sådant. Men ordet och det att Guds namn nämns där, har denna verkan. Men där Guds namn är, där måste också liv och salighet vara, så att det med rätta måste kallas ett gudomligt, saligt, fruktbart och nåderikt vatten. Ty genom ordet får dopet kraft att bli ett bad till ny födelse.


Logos-mappen