10 oktober

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.

 

Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om. Rom. 3: 21.

Rättfärdigheten kallas Guds rättfärdighet eller en rättfärdighet, som gäller inför Gud, därför att Gud ger den och räknar den som rättfärdighet, för Kristi vår medlares skull. Därtill driver den människan att ge envar, vad hon är skyldig honom. Ty genom tron blir människan fri från synden och lär sig att älska Guds bud. Därmed ger hon Gud den ära, som tillkommer honom, och betalar, vad hon är honom skyldig.

Men människorna tjänar hon villigt på det sätt hon kan och betalar också därmed, vad hon är skyldig var man. Sådan rättfärdighet kan vår natur, vår fria vilja och våra egna krafter inte åstadkomma. Ty liksom ingen kan ge sig själv tron, så kan han inte heller ta bort otron: hur skulle han då kunna bortta en enda synd, om det så var den minsta?

Vad som sker i otro eller utan tro, det är därför idel falskhet, skrymteri och synd, det må sedan se aldrig så lysande ut.


Logos-mappen