9 oktober

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.

 

HERREN gör fattig och han gör rik, han ödmjukar och han upphöjer. l Sam. 2:7.

Han förnedrar och han upphöjer. Vilket härligt ting är inte tron! Tänk, om det stod i vår makt att ta tron, när vi vill eller att behålla den, då vi en gång fått den! Ty utan tvivel beror allt på tron, så att både djävul och död måste vika för den.

Men på vilket sätt skall jag då få den eller behålla den?

Svar: Gud har förbehållit sig att ge eller ta tron, att göra den svag eller stark efter sin fria vilja. Detta har alla heliga fått erfara likaväl som vi, för att de rätt skulle lära känna Gud. Så kan Gud i ett ögonblick ge mig en stor tro och åter, innan jag vet ordet av, låta den försvinna och ge tron åt någon stor syndare.

Men varför låter Gud inte sina heliga alltid ha en stark tro?

För att de inte skall bli stolta och mena, att de själva kan frambringa tron. Därför måste han sköta dem så, att de vet, att han är Gud och så att de lär känna sig själva och förblir i ödmjukhet. Detta vill han ha inte endast av oss utan av alla sina heliga, så att de alla måste böja sig för honom och ur hjärtats djup bekänna: Jag är intet och förmår intet. Så är vi alla lika inför Gud, fastän det finns en viss skillnad med avseende på gåvorna. Men dem har han ju också gett.


Logos-mappen