29 September

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Var och en skall bli kvar i den ställning han hade när han blev kallad. - 1 Kor. 7:20

Som djävulen inte kan låta tron vara oanfäktad, så lämnar han inte heller vårt liv i fred utan inger dig sådana tankar, att du genom dem skall bli ledsen och otålig i din kallelse. Den som då inte lärt att värja sig med ordet blir snart övervunnen. Så har han gjort med många, hos vilka han lyckats uppväcka olust över deras ställning i livet. Därför skall vi med Guds ord styrka oss, så att vi blir fasta i våra kallelser, ty vi vet, att Gud gett var och en sin rätta plats.

Så bör dräng och piga i huset även inse att de av Gud är kallade att troget tjäna sina husbönder. De skall säga: Jag vet, att min syssla behagar Gud och att det inte finns någon bättre för mig på jorden: ty Gud har inte befallt mig någonting annat, därför vill jag inte låta locka mig bort från min uppgift eller låta förmå mig till otålighet och otrohet. Så måste också en husbonde mot sina tjänare och en furste mot sina medborgare berömma sig av denna sin kallelse och säga: Fastän jag är oskicklig och skröplig, så är jag likväl din Herre och du min tjänare eller medborgare, och du skall vörda mig, om du är än så stolt, inte för min utan för Guds skull, som vill ha det så.


Logosmappen