27 September

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. - Ef. 6:11

Här ser vi, att de, som är döpta till Kristus och tror på honom, är och måste vara stridsmän och att de alltid står iklädda sin vapenrustning. Vi är inte här i ro och säkerhet utan ligger i fält på en farlig ort mitt ibland fiender och mördare, vilka med all makt vill ta från oss vår skatt, så att vi inte ett ögonblick kan vara säkra för dem. Den, som vill vara en kristen, skall därför se till, att han kämpar under sin Herres baner och, så länge han lever ger akt på fienderna för att bjuda dem spetsen.

Eftersom vi dagligen är utsatta för samma faror, är det därför nödvändigt, att vi genom Guds ord låter oss uppmuntras och uppväckas, så att vi inte sover, blir lata eller trötta utan vakar och ständigt är väl rustade. Ty det är inte nog, att vi nu har ordet och tron, utan vi måste också se till, att vi behåller dem, så att inte djävulen berövar oss dem. Ty vi har mot oss en listig och förslagen fiende, som inte sover eller försummar sig utan använder alla sina konstgrepp för att föra oss från ordet och tron. Han har också hjälp av världen och vårt eget kött, som alltid ligger oss i vägen och hindrar oss att vaka och strida.


Logosmappen