24 September

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. - 1 Kor. 1:21

Om nu inte de troendes förnuft skulle sträva mot denna Guds visdom, så hade vi redan i detta livet ett paradis, endast fröjd utan bekymmer och sorg. Men kött är kött, även hos de heliga, och strider mot Guds visdom. Men nu vill aposteln med dessa ord angripa denna världens visdom och säger: Världens visdom är uppenbar och bekant för var man och har ett skönt och härligt sken. Men inför Gud gäller den inte, ja den är för honom bara lögn och dårskap. Det ensamt är den rätta, fastän förborgade visdomen, att man bekänner, att Gud ensam är rättfärdig, och vi alla är syndare, att han inte vill förkasta de syndare, som tar sin tillflykt till hans barmhärtighet, fast de förtjänar det, utan att han av nåd och för intet vill göra dem saliga. Detta är Guds visdom.

Världen kan nog tåla all predikan, utom denna predikan om Kristus. Det beror på att då Kristus predikar, vill han vara den ende som har rätt. Han predikar, att de visa är dårar och de heliga är syndare, och de rika förlorade. Det förargar de visa.


Logosmappen