23 September

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, skall min Fader ära honom. - Joh. 12:26

Med sådana ord vill Herren uppmuntra och lära oss, att om vi än under hela vårt liv måste ligga i strid under det att allt rasar och stormar emot oss, så sker det inte för vår utan för Guds skull. Striden är inte vår utan hans. Vi står i hans tjänst och han skall inte överge oss utan troget stå på vår sida och hjälpa oss, så att vi inte arbetar förgäves.

Han skall genom oss vinna en härlig seger. Ty fastän han väl själv med ett enda finger, ja genom ett enda ord kunde övervinna djävulen och göra allt hans raseri om intet, så vill han likväl använda oss i kampen och driva gäck med djävulen genom att ställa ett så svagt och bräckligt kärl mot honom, som i jämförelse med honom är såsom en gnista, vilken han med ett andetag kan utsläcka.

Men nu vill Herren genom ett sådant uselt kärl övervinna och genom oss bevisa sin makt på denne högmodige fiende, för att hans gudomliga kraft skall framstå i vår svaghet. Sådant förargar djävulen, och han angriper oss på det häftigaste för att om möjligt krossa oss som ett lerkärl. Därför bör vi vara utrustade med Guds kraft och då skall djävulen inte kunna övervinna oss.


Logosmappen