20 September

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. - Matt. 20:28

Låt denna bild vara dig kär. Det ges inget större tjänande, än att Guds Son blir tjänare åt varje människa, hur fattig och eländig och föraktad hon än må vara och att han bär hennes synder, Det skulle vara en märklig sak, något högst förundransvärt, vid vilken hela världen skulle spärra upp ögon, mun och näsa och inte nog kunna undra över det, ifall det skulle inträffa, att en stor konungs son skulle komma till en tiggares hus, vårda honom under hans sjukdom, tvätta av honom smutsen och göra allt vad tiggaren annars skulle ha gjort. Skulle detta inte vara stor ödmjukhet?

Därför skulle det väl vara värt, att man alltid sjöng, predikade och talade om detta, att "Människosonen kommit för att tjäna oss", och att man i sin tur älskade och prisade Gud för denna välgärning. Ty vad ligger det inte däri, att Guds Son blir min tjänare och förnedrar sig så djupt, att han också vill ta på sig min jämmer och synd, ja, hela världens synd och död, och bära denna börda, så att han sålunda kan säga: "Du är inte mera en syndare, utan jag. Jag går i ditt ställe. Du har inte syndat, utan jag. På mig skall alla era synder ligga, inte på er."

Ingen människa kan begripa detta. Men i det tillkommande livet skall vi evigt se oss saliga på Guds kärlek.


Logosmappen