19 September

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de skall regera på jorden." - Upp. 5:9, 10

Till konungar och präster. Vi skall inte föreställa oss Gud som en kung som sitter på en gyllene tron med en gyllene krona och spira, utan som en Herre, som uppehåller och uppfyller allt, och är närvarande hos alla sina verk. Han verkar allt i alla och har allting i sin hand. Han är en Herre över synd, död, djävul. helvete och all olycka. Så är nu alla de, vilka i sanning tror och förtröstar på honom, rätta kungar, de har också lika makt med sin Fader och ärver alla hans ägodelar, ändå ännu här på jorden endast i hoppet (Rom. 8.)

För dessa rätta kungar och präster, som lever i Kristi rike, är då vanäran en ära, helvetet himmelriket, döden livet, olyckan lycka, fattigdomen rikedom. Ty de är herrar över allt detta, de frågar inte efter något av allt detta, ty de är Guds barn och har Gud till sin vän, ja, sin käre Fader, hos vilken de har rikedom och all fullhet. Därför kan varken synd, död, djävul, helvete, hunger, törst, hetta, svärd eller annan olycka skada dem. Ja, i allt detta övervinner de stort och finner i allting motsatsen, i fattigdom rikedom, i synd rättfärdighet, i skam stor ära, i hunger och törst all fullhet, som sagt är.

- Sålunda är du trygg, och djävulen med sitt helvete måste lämna dig i fred, ty han skall visserligen inte kunna komma åt Kristus, som redan har besegrat honom och som även skyddar och bevarar dig, när du tror på honom.


Logosmappen