18 September

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Men nu har Skriften inneslutit allt under synd, för att det som var utlovat skulle ges genom tron på Jesus Kristus åt dem som tror. - Gal. 3:22

Allt som är utanför Kristus och löftet är utan undantag inneslutet under synd, det må nu vara ceremoniallag eller sedelag eller tio Guds bud, gudomligt eller mänskligt. Den som säger "allt" undantar ingenting, Vi drar alltså med Paulus den slutsatsen, att alla folks statsväsen och lagar, hur goda och nödvändiga de än må vara, att all gudstjänst och fromhet utanför tron på Kristus ligger under synd, död och evig fördömelse, såvida inte löftet kommer till av tro på Kristus Jesus.

Skriften har inneslutit allt under synd. Månne till evig tid? Nej, men till dess löftet blev givet. Och löftet är själva arvet eller den välsignelse, som Abraham fick löfte om, det är befrielse från lag, synd, död och djävul och skänkande av nåd, rättfärdighet, salighet och evigt liv. Detta löfte, säger han, utverkas inte genom någon förtjänst, någon lag eller några gärningar, utan det är en gåva. Åt vem? Åt dem som tror. På vem? På Jesus Kristus, som är den välsignade Säden, vilken lösköpte de troende från förbannelsen, så att de skulle få mottaga välsignelsen.

I dessa ord finnes ingenting oklart, de är fullständigt otvetydiga. Men man måste anstränga sig om att noga ge akt på dem och överväga deras innebörd och betydelse. Ty om allt är inneslutet under synd, följer därav, att alla folk är förbannade och saknar berömmelse inför Gud, att de står under Guds vrede och Satans välde. Och ingen kan befrias från dem genom något annat än genom tro på Kristus Jesus. Här talar Paulus alltså rakt i strid med alla sofisters och verkhelgons svärmaretankar om lagens och gärningarnas rättfärdighet, då han säger: "För att det som var utlovat skulle ges genom tron på Jesus Kristus åt dem som tror."


Logosmappen