17 September

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig,rättfärdig och segerrik är han. - Sak. 9:9

Se, din konung kommer till dig. Ja, utan tvivel kommer han. Du kommer nämligen inte till honom, han är alltför hög och för långt borta. Med alla dina bemödanden och ditt arbete kan du inte komma till honom. Så är det, för att du inte skall berömma dig av, att du genom din förtjänst fått honom att komma till dig. Nej, kära människa, all förjänst är här utestängd. Gud måste lägga första stenen och väcka dig att söka honom. Börjar du att söka, så har han redan dragit dig. Men är han inte med, så är allt som du företar dig bara synd. Du blir ingenting annat än en förstockad skrymtare.

Men vad skall man då göra, för att Gud skall börja sitt verk i oss? frågar du. Svar: Hör du inte, att det inte är du som skall börja. Allt vad du gör är synd, det får lysa hur mycket som helst. Du kan ingenting annat än synda, du får göra vad du göra vill. Lär därför här, hur det går till, när Gud börjar sitt verk hos oss. Din konung kommer till dig. Se, då börjas din salighet, då låter du dina verk fara, ger upp hoppet om dig själv, tror på denne din konung, anropar hans nåd och förtröstar på hans godhet.


Logosmappen