13 September

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. - 1 Tess. 5:8

Frälsningens hjälm är ingenting annat än hoppet om och väntan efter ett annat liv, som vi får leva där uppe i himlen, för vilkets skull vi tror på Kristus och lider allt, och utan vilket vi inte skulle kunna stå mot de hugg, som måttas mot vårt huvud. Ty vi ser och känner alla dagar den jämmer, som djävul och värld utan avbrott tillfogar oss. Skulle vi nu lida allt detta endast för någon timlig förmåns skull, så skulle det vara bättre att vi skulle dö.

Paulus säger: Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus, och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Och jag skulle själv inte vilja i alla mina livsdagar en enda timme stå på predikstolen, om man än ville ge mig tre kungariken för det. Därför måste vi ha en annan tröst, då vi så grundligt plågas till kropp och själ av djävul och värld och så frestas.

Men det är då vår tröst att tro på Jesus Kristus, som är Herre över värld, synd, djävul och allt, och genom vilken vi förvisso har att vänta ett annat liv. Han skall förlossa oss ur denna jämmer och nöd och lägga under våra fötter allt som nu tränger och plågar oss.


Logosmappen