11 September

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Från den dag vi hörde om det, har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt. - Kol. 1:9

Detta är den förnämsta bönen, ty när man kommit därtill, är sedan ingen nöd. Men det gäller, att inte endast fatta denna kunskap med öronen utan också att bli uppfylld därmed och alltid tillväxa däri. Ni har börjat bra och är unga, friska plantor. Men allt är inte därmed gjort, att man börjat bra. Ty vi kan inte någonsin bli utväxta i denna kunskap, utan vi behöver så länge vi lever öva oss däri, så att vi fattar mer och mer därav.

Ty att känna Guds vilja, betyder inte, att man endast känner honom, som den som skapat himmel och jord och gett oss de tio buden. Ty vi är inte hjälpta genom att hålla oss till budorden, utan vi bör äga den kunskap om vilken Kristus talar i Joh. 6:40: "Ty detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv".

Det är något stort, att en människa kan vara viss om, att Gud i sin oändliga barmhärtighet oföränderligt beslutit och vill, att varje människa skall tro, att han inte vill tillräkna synderna, utan att han förlåter och är oss nådig för sin käre Sons skull. Till en sådan kunskap kommer man inte så lätt.


Logosmappen