10 September

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


För fattiga predikas glädjens budskap. - Matt. 11:5

Evangelium säger till syndaren: Min son, var glad och vid god tröst, frukta inte, ty du skall veta, att Kristus har kommit att förkunna nåd och för att tillsäga de fattiga, de elända och bedrövade sin förlåtelse, ja att han ständigt framhåller för dig sin gudomliga och eviga renhet, avtvår dina synder, försonar dig med Gud och har genom sitt offer förvärvat och skänker dig syndernas förlåtelse och evigt liv. Denna nåd erbjuder han dig genom sitt ord. Därför skall du inte tvivla utan tro att det är sant.

Därför kallar Kristus och profeterna denna predikan med rätta evangelium, som betyder en nåderik, trösterik och salig lära. Om en rik man skulle lova en fattig tiggare tusen riksdaler, så skulle det för honom vara ett evangelium, ett glatt budskap, som han gärna skulle höra och över vilket han skulle bli hjärtligt glad. Men vad är då gods och penningar mot denna tröstefulla och nåderika predikan, att Kristus tar sig an de bedrövade och vill hjälpa fattiga syndare, som är fångna under lagen, till rättfärdighet och det eviga livet.

Därför skall varje kristen, när han i tron har tagit mot evangelium, fröjda sig, att han lever i tro på denne Kristus. Och fastän han känner synder, som trycker samvetet, och fastän lagen fordrar goda gärningar, skall han inte se eller höra någotdera utan med gott mod svara: har jag synd, så har Kristus förlåtelse, ja, jag sitter på en tron, dit synden inte kan komma.


Logosmappen