8 September

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Sedan reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön, och det blev alldeles lugnt. - Matt. 8:26

Därför skall vi lära känna denne vår Herre och Frälsare och tro på honom som den Herre, som kan styra och lugna djävulens stormande vindar och rasande vågor, när han vill, och vi skall trösta oss därav gentemot makten hos den arma kyrkans onda, vredgade fiender: med sitt stormande förmår de ändå intet mot detta lilla skepp. Och grunden därtill är den, att Herren Kristus, som nu i mer än tvåtusen år har kuvat och stillat dessa vindar och vågor, han kan och förstår ännu alltjämt att befalla över dem och skydda mot dem.

I tvåtusen år har det slagit fel för fienderna och inte lyckats dem att uträtta vad de förehaft, och det skall de sista tider, som ännu återstår, alltjämt slå fel för dem och inte lyckas dem. Denne man, som ligger här i skeppet och sover, skall i sinom tid vakna genom vår bön och låta oss se, att han kan befalla över hav och vind, och då måste allt gå under, som med skräck och fiendskap stormat mot det lilla skeppet.


Logosmappen