6 September

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från den onde. - Matt. 6:13

I denna bön lär vi, hur eländigt livet på jorden är, ty det är en oupphörlig frestelse. Den som söker frid och säkerhet, han handlar ovist. Han kan aldrig komma därtill. Och om vi alla begärde frihet från alla frestelser i tiden, så skulle det vara fåfängt. Livet är och förblir ett anfäktelsens liv. Därför ber vi inte: ta ifrån oss frestelserna, utan: för oss inte in i dem.

Herren, som gett oss bönen vill lära oss att säga: Vi är runt omkring omgivna av frestelser och kan inte själva slå oss ut, men, Fader vår, hjälp oss, att vi inte samtycker till dem och sålunda blir övervunna. Ty den som samtycker därtill han syndar och blir fången under synden, som den helige Paulus lär, Rom. 7:13. Sålunda är detta liv, som Job (7:1) säger, intet annat än en strid och fortgående kamp mot synden. Draken, djävulen, anfäktar oss beständigt och bemödar sig att uppsluka oss i sitt svalg, som Petrus säger: Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. 1 Petr. 5:8.

Vår käre fader och trogne biskop Petrus säger: vår fiende söker oss, och inte endast på ett ställe, utan på alla ställen runt omkring. Alla våra tankar och sinnen retar och angriper han, invärtes genom onda ingivelser, utvändigt genom onda förespeglingar, ord och gärningar, samt genom människor och alla varelser, till otukt, vrede, högmod, girighet och dylikt, och använder all list och falskhet, för att förleda människan till samtycke. Men när man märker detta, skall man genast lyfta ögonen till Gud och säga: O, Gud Fader, se hur jag blir frestad och retad till den och den lasten och förhindrad i den och den goda gärningen! Skydda, käre Fader, och hjälp mig, och låt mig inte duka under.

- Tänk, om vi ofta skulle använda och öva denna bön!


Logosmappen