5 September

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sade: "Jag vill. Bli ren!" Genast blev mannen ren från sin spetälska. - Matt. 8:3

Evangelium är början, fortsättningen och slutet på allt gott och all välgång. Ty så har vi ju ofta hört, att man allra först måste höra evangelium, därefter tro, sedan älska och göra goda gärningar och inte vända om ordningen, som de verkheliga gör. Men evangelium är ett gott budskap om Kristus, som säger att han inte är annat än idel godhet, kärlek och nåd. Så heter det inte om någon annan människa eller helig.

Ty fastän även andra heliga har gott rykte om sig, så kallas det ändå inte evangelium, utan det kallas så endast därför att det talar om Kristi godhet och nåd. Och varhelst ett gott rykte ljuder även om andra heliga, så är det inte evangelium. Ty evangelium säger oss att man skall bygga sin tro och förtröstan endast på klippan Jesus Kristus. Ty liksom Kristus hjälper den spetälska av bara nåd genom tron, utan all hans förtjänst och gärning, så gör han med var och en.

Och om nu den spetälske hade kommit till honom annorlunda och sagt: så och så mycket har jag bett eller fastat, jag ber dig, att du ville se därpå och fördenskull göra mig ren, så hade Kristus aldrig renat honom, eftersom han då inte förlitat sig på Guds nåd, utan på egen förtjänst. Då hade Guds nåd inte blivit prisad, älskad, lovad än mindre åstundad, utan de egna gärningarna hade fått ära och tagit ifrån Gud hans ära. Detta kallas då att kyssa sin egen hand och förneka Gud som Job säger (31:27, 28), vilket är en stor synd och missgärning.


Logosmappen