3 September

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Herren är min herde, mig skall intet fattas. - Ps. 23:1

Denne herde, om vilken profeten här talar, är Kristus, vår käre Herre, som söker efter det förlorade fåret i öknen, och när han har funnit det, lägger han det på sina axlar med glädje. Därtill ger han sitt liv för sina får. Denne herdes röst är det heliga evangelium, genom vilket vi får lära, att vi får nåd, syndernas förlåtelse och evig salighet. Men eftersom hans får inte alla är församlade på samma plats och alla inte är friska och starka, utan till en del ännu sårade och sjuka, unga och svaga, så tar han sig särskilt an dessa svaga.

Därför, om du vill ha nog, både till kropp och själ, så ge framför allt noga akt på denne herdes röst, hör vad han säger dig. Låt honom regera, leda, skydda, trösta dig, d.v.s. håll dig till hans ord, hör det och lär det gärna, så skall du visserligen bli väl försörjd till kropp och själ och kunna säga med David: Mig skall intet fattas. Ty detta säger han i allmänhet om allt, som vi får av Gud. Han vill säga: Är Herren min herde, så skall ingenting fattas mig, jag skall ha mat, dryck, kläder, skydd, frid och all nödtorft som tjänar till detta livets uppehälle, ty jag har en rik herde, som inte skall låta mig lida brist.

Men främst talar han om det andliga goda, och de andliga gåvor, som Guds ord för med sig, och säger: Eftersom Herren har upptagit mig i sin hjord och försörjer mig och vårdar mig d.v.s., när han rikligen gett mig sitt heliga ord, så skall han aldrig låta mig lida brist på detta ord utan han skall ge sin välsignelse, så att ordet verkar med kraft och frambringar frukter hos mig. Han skall också ge mig sin Ande, som skall hjälpa och trösta mig i alla anfäktningar och bedrövelser. Den skall göra mitt hjärta fast och visst, så att det inte tvivlar på, att jag är min Herres kära får och han min trogne herde, som gärna vill umgås med mig, som med ett svagt, fattigt får.

Han skall stärka min tro, och även pryda mig med andra andliga gåvor, trösta i all nöd, höra, när jag ropar till honom, skydda för djävulen, så att denna inte kan göra mig någon skada. Slutligen skall Herren förlossa mig från allt ont. Detta menar David, när han säger: Mig skall intet fattas.


Logosmappen