31 Augusti

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. - Hebr. 11:1

Just detta är trons allra ädlaste och dyrbaraste förtjänst, att den tillsluter sina ögon och enfaldigt och glatt hänskjuter allt åt Gud, att den inte vill veta, varför Gud handlar så som han gör, utan i varje fall håller Gud för det högsta goda och den högsta rättfärdighet, fastän därvid bara vrede och orättfärdighet kommer till synes. Och just därför kallas tron ett tecken på det som inte syns, ja, som syns vara motsatsen till vad det i verkligheten är.

Därmed visar man också den högsta ära och den högsta kärlek gentemot Gud, ja, det är den högsta grad av gudomlig kärlek och ära, då man i det avseendet kan hålla fast vid Gud och prisa honom som god och rättfärdig, ty då måste man helt riva ut naturens öga, och allt måste vara bara tro, annars avlöper det inte utan fruktansvärd och farlig anstöt.


Logosmappen