30 Augusti

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. - 1 Petr. 5:7

Lämna alla bekymmer ifrån er och kasta omsorgerna på Gud med all tillförsikt och säg: Kära Fader, du är min Herre och Gud, som skapat mig av intet, därtill har du återlöst mig genom din Son. Nu har du satt mig in i det eller det ämbetet. Där går det inte som jag vill, och det förekommer mycket, som plågar och oroar mig, så att jag hos mig själv finner varken råd eller hjälp. Därför kastar jag det på dig. Ge du råd och hjälp och var du själv allting och styr allting även i detta mitt arbete.

Sådan tillförsikt behagar Gud, och han vill, att vi i vår kallelse skall göra, vad som är oss anbefallt, men lämna omsorgen åt honom. Därför vet de kristna framför andra människor, var de skall lägga sin omsorg. De otrogna däremot plågar sig själva med bekymmer och måste likväl till slut förtvivla. Men tron omfattar detta ord: Ty han har omsorg om er, och förlitar sig därpå.

Då du nu lever i bekymmer och möda, så trösta dig därmed och betänk, att det måste vara så, och att Gud så bestämt. Därför vill jag i Guds namn ta möda och arbete på mig och glatt och villigt göra vad på mig ankommer. Men gör du inte det, så skall du förlora din själ.

Tänk, den som kunde lära sig att ständigt kasta alla bekymmer på Herren. Då skulle vi få erfara, att det visserligen är så, att Herren drar omsorg om oss. Men den som inte lär sig att kasta omsorgen på Herren måste själv bli förkastad, sönderkastad, nedkastad, utkastad och bortkastad.


Logosmappen