26 Augusti

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen. - Gal. 4:4-5

Men på vilket sätt har Kristus friköpt oss? Jo, på det sättet, att han ställdes under lagen. Då Kristus kom, fann han oss alla vara fångar under uppfostrare och förmyndare, d.v.s. han fann oss inspärrade och hållna i förvar under lagen. Vad gjorde han? Han är lagens Herre. Därför har lagen ingen rätt över honom, den kan inte anklaga honom, ty han är Guds Son. Men han, som inte var under lagen, underkastade sig den självmant. Nu gjorde lagen med honom allt det som den gjort med oss. Den anklagade och förskräckte oss, lade oss under synd, död och Guds vrede och fördömde oss med sin dom. Och det hade den rätt till att göra eftersom vi alla syndat.

Men Kristus "hade inte begått någon synd, och svek fanns inte i hans mun" (1 Petr. 2:22). Därför var han inte skyldig lagen något. Likväl rasade lagen mot honom, den helige, rättfärdige och välsignade, lika mycket som mot oss, förbannade och fördömda syndare, ja, mycket värre. Den anklagade honom för att vara hädisk och upprorisk och lät honom inför Gud stå som skyldig till hela världens synd. Den gjorde honom så bedrövad och ängslig, att han svettades blod, och slutligen dömde den honom till döden, ja, till döden på korset.

Kristus säger: Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Jag hade kunnat besegra lagen med all rätt, utan att underkasta mig något lidande, ty jag är lagens herre, och därför har den ingen rätt gentemot mig. Men för er skull, som var under lagen, antog jag ert kött och underkastade mig lagen, d.v.s. lagens fängelse, tyranni och slaveri, under vilket ni trälade som fångar. Jag lät lagen härska över mig, dess herre, förskräcka mig och lägga mig under synden, döden och Guds vrede, vilket inte ingick i dess skyldigheter. Så har jag med dubbel rätt besegrat, slagit till marken och dödat lagen, först i egenskap av Guds Son, lagens herre, och därefter som en av er, vilket är detsamma som om ni hade besegrat lagen.


Logosmappen