24 Augusti

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. - Rom. 4:5

Denna rättfärdighet har vi fått fritt och för intet. Den är beständig, evig, himmelsk och gudomlig, en rättfärdighet, som inte söker sitt. Ty eftersom denna rättfärdighet är grundad på Kristus och hans namn (som är rättfärdighet), så är Kristus och de kristnas rättfärdighet ett, inbördes outsägligt förenade. Den har sitt ursprung i Kristus, så som han i Joh. 4:14 säger: "Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv."

Men här måste man också lägga märke till, att dessa tre, nämligen tron, Kristus och mottagandet, alltid hör tillsamman. Ty tron omfattar Kristus och har honom alltid närvarande samt omfattar honom så som en ring omfattar en ädelsten. Och den som har en sådan tro, varmed han har omfattat Kristus i hjärtat räknar Gud rättfärdig.

Detta är nu sättet, varigenom vi kommer till syndernas förlåtelse och rättfärdighet. Ty så säger vår Herre Gud: därför, att du tror på mig, och din tro omfattar Kristus, som jag har skänkt dig, för att han skall göra dig rättfärdig och salig, så skall du också vara rättfärdig och bli ansedd för rättfärdig. Så räknar nu vår Herre Gud dig rättfärdig endast för Kristi skull, på vilken du tror.


Logosmappen