23 Augusti

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


När de midjanitiska köpmännen kom förbi, drog de upp Josef ur brunnen. De sålde honom för tjugo siklar silver till ismaeliterna, som förde Josef till Egypten. - 1 Mos. 37:28

Om vi inte skulle ha någon annan berättelse i Skriften än denna, så skulle vi det oaktat härav kunna lära oss, hur Gud styr världen och hur han leder den, fastän det ser ut som om djävul och död skulle härska. Josef menar att han är övergiven av Gud, och likväl följer Gud honom med sina ögon, då han låter honom bli såld och bortförd till ett främmande land, där han i lång tid måste lida allehanda svårigheter. Då såg det nog ut som om Herren inte skulle vara hos honom, men då tiden var inne upphöjde Gud honom och gav hela landet i hans hand.

Så långt nådde han nu genom att i tro och tålamod förbida Herren. Så skulle Herren också göra med oss, om vi skulle kunna hålla ut i tron. Ty samme Gud, som då regerade, lever än. Vi har samma allsmäktige Fader och samma ord som säger, att han inte vill överge oss. Men det skall vi veta, att den Gud vill låta komma till ära förnedrar han först och den, som han vill skänka glädje låter han först få uppleva sorg och lidande. Ju djupare han förnedrar, desto högre ämnar han upphöja.


Logosmappen