22 Augusti

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Låt oss hålla fast vid vår bekännelse. - Hebr. 4:14

Om jag skulle leva ännu i hundra år och inte endast hade genom Guds nåd genomgått de stormar och de drabbningar, i vilka jag varit och nu är, utan kunde på samma sätt genomgå alla kommande så ser jag ändå tydligt, att därmed ingen fred och ro skulle förskaffas åt våra efterkommande, så länge djävulen lever och regerar. Därför ber jag om en nådefull avskedsstund och begär att inte längre leva här i världen.

Ni, våra efterkommande, bed också ni med allvar och bruka flitigt Guds ord! Tag vara på den strimma av ljus, som gått upp för er! Låt varna er! Var rustade som de, som alla dagar måste vänta, att djävulen slår ut fönstren för er eller river ner tak och dörrar för att utsläcka ljuset! Var därför nyktra och vakna! Djävulen somnar inte. Han tar inga ferier. Han dör inte heller före den yttersta dagen. Jag och du måste dö, och när vi är döda, så blir han ändå den han alltid varit och kan inte upphöra med sina stormanfall. Kristus, vår käre Herre, som söndertrampat hans huvud, kommer och förlossar oss till sist ifrån hans stormar! Amen.


Logosmappen